Charm MRLBL3 EU

Test Charm MRLBL3 jest testem immunoreceptorowym wykorzystującym technologię przepływu bocznego ROSA® (Rapid One Step Assay). Leki beta-laktamowe wchodzą w interakcję z kolorowymi kulkami na pasku testowym w przepływie bocznym, a intensywność koloru w strefach testowej i kontrolnej jest odczytywana wizualnie lub mierzona przez czytnik ROSA Reader lub Charm EZ® System. Test Charm MRLBL3 wykrywa leki beta-laktamowe na poziomie lub poniżej UE i CODEX MRL (maksymalne limity pozostałości).
Test jest przeznaczony do badania mleka krowiego, koziego oraz owczego.

Wykrywane Beta-laktamy Poziomy wykrywane1 w µg/kg2 UE / CODEX MRL w µg/kg2 Wykrywane Beta-laktamy Poziomy wykrywane1 w µg/kg2 UE / CODEX MRL w µg/kg2
Amoksycylina od 3 do 5 4 Cefquinom od 15 do 25 20
Ampicylina od 3 do 4 4 Ceftiofur oraz Metabolity3 od 50 do 100 100 / 100
Cefacetrile od 30 do 40 125 Cefapiryna od 10 do 30 60
Cefaleksyna >500 100 Kloksacylina od 20 do 30 30
Cefalonium od 8 do 12 20 Dikloksacylina od 15 do 25 30
Cefazolina od 20 do 40 50 Oksacylina od 10 do 30 30
Cefoperazon od 1 do 2 50 Penicylina G od 2 do 3 4 / 4
1pozytywny wynik w co najmniej 95% przypadków

21000 µg/kg = 1 mg/kg, µg/kg (UE MRL), µg/L (CODEX MRL)

3czułość macierzystego ceftiofuru jest na poziomie 1/2 wartości przedstawionych w tabeli

Czas analizy 3 minuty, temperatura 56˚C