Charm Chloramfenikol UE/RF

Test Charm Chloramphenicol (Test Charm CAP) jest testem immunoreceptorowym wykorzystującym technologię przepływu bocznego ROSA® (Rapid One Step Assay). Chloramfenikol wchodzi w interakcję z kolorowymi kulkami na pasku testowym z przepływem bocznym, a intensywność koloru w strefach testowej i kontrolnej jest mierzona przez czytnik ROSA Reader lub Charm EZ®. Test Charm CAP wykrywa chloramfenikol na poziomie UE MRPL (minimalne wymagania wartości granicznej).

Test jest przeznaczony do badania mleka krowiego.

Wykrywany antybiotyk Poziom wykrywany1 w µg/kg2 Poziom wykrywany1 w mg/kg2 Kodeks MRPL3 w µg/kg2 Regulacja Unii Celnej4 w µg/kg2
Chloramfenikol 0,15 0,00015 0,3 0,3
1 pozytywny wynik w co najmniej 90% przypadków z 95% pewnością
21000 µg/kg = 1 mg/kg
3minimalne wymagania wartości graniczne
4Rosyjska Techniczna Regulacja Mleka i Mlecznych Produktów (TR TS 033/2013)

CZAS ANALIZY 8 minut, temperatura 40˚C