Charm Kidney Inhibition Swab Test (KIS)

Test mikrobiologiczny w postaci wymazówki, do poboru osocza z nerki w postaci gotowej pożywki.

Test Charm Kidney Inhibition Swab (KIS) to test mikrobiologiczny stosowany do wykrywania leków przeciwdrobnoustrojowych w świeżej lub rozmrożonej tkance nerki. Test KIS jest najczęściej używany przez inspektorów USDA-FSIS do badania nerek wołowych i wieprzowych w zakładach ubojowych. Test KIS został również przystosowany do testowania antybiotyków  w wodzie, ekstraktach paszowych, surowicy drobiowej oraz próbkach moczu i surowicy żywych zwierząt, co czyni go idealnym narzędziem do HACCP przed ubojem. Inspektorzy USDA zaczęli używać testu KIS do testowania bydła i świń na obecność antybiotyków przed 2011 rokiem.

Test KIS jest łatwy do wykonania. Rozetnij nerkę i pobierz próbkę tkanki na wymazówkę KIS. Obrócić wacik, aby wymieszać próbkę z odczynnikami i inkubuj. Wyniki są gotowe po około trzech godzinach i są odczytywane wizualnie jako zmiana koloru.

Odczynniki, w skład których wchodzą bakterie i wskaźnik pH, początkowo mają kolor niebieski/fioletowy. Jeśli antybiotyki są nieobecne, bakterie rosną i rozmnażają się, co zmienia kolor na żółto-zielony. Jeśli w próbce tkanki obecne są antybiotyki, wzrost bakterii zostaje zahamowany, a próbka pozostaje niebieska/fioletowa.

Aby zapewnić dokładne wyniki, odczynniki KIS są niezależne, nie zawierają rozpuszczalników i są wstępnie odmierzone w formacie jednorazowych wacików. Odczynnik kontroli ujemnej jest dostarczany oddzielnie.

Korzyści

  • Wykrywa szeroką klasę leków przeciwdrobnoustrojowych, obejmującą 5 klas środków przeciwdrobnoustrojowych zbliżonych do poziomów tolerancji w USA i MRL w UE
  • Używany przez wszystkich inspektorów USDA-FSIS (Food Safety and Inspection Service) w ubojniach. Zaprojektowany do testowania nerek zwierząt podczas uboju, ale można go dostosować do tkanki i może być używany jako wstępne badanie przesiewowe żywych zwierząt pod kątem zanieczyszczenia środkami przeciwdrobnoustrojowymi. Możliwość dostosowania do testowania antybiotyków w gospodarstwie w wodzie, ekstraktach paszowych, surowicy drobiowej i moczu żywych zwierząt.
  • Łatwe: wymaz tkankę z próbką, zanurz wacik w odczynnikach i inkubuj
  • Wyniki za 3 godziny
  • Wyniki odczytywane wizualnie

Informacje prawne

  • Wykrywa leki przeciwdrobnoustrojowe bliskie amerykańskim poziomom tolerancji. Test KIS jest używany przez inspektorów USDA do badania bydła i świń na obecność antybiotyków.
  • USDA Faza II wdrożenia KIS
  • USDA Faza IV wdrożenia testu KIS
  • Wykrywa leki przeciwdrobnoustrojowe w pobliżu MRL UE. Wytyczne Centralnego Laboratorium Referencyjnego (CRL) dostępne na żądanie.