Charm Blue Yellow II Test

Charm Blue Yellow II wykrywa 29 leków przeciwdrobnoustrojowych w mleku na poziomie lub poniżej MRL UE. Ma najniższy odsetek wyników fałszywie dodatnich ocenianych testów mikrobiologicznych, które wykrywają środki przeciwdrobnoustrojowe w mleku. Ten test inhibicji mikrobiologicznej jest używany do badań przesiewowych na dużą skalę surowego, zmieszanego i ultrapasteryzowanego mleka krowiego. Test może być również wykorzystany do badania mleka koziego i owczego przy zastosowaniu zmodyfikowanej procedury z wydłużonym czasem inkubacji.

Dodaj próbkę, inkubuj przez określony czas, a następnie porównaj kolor fiolki z kolorami wzorcowymi lub użyj skanera elektrycznego, aby odczytać wyniki.

Zestawy Blue Yellow II składają się z pojedynczych studzienek, które zawierają odmierzone przetrwalniki bakteryjne, pożywkę i wskaźnik pH. Początkowy kolor w studzience to kolor niebieski. Do studzienki dodaje się mleko i inkubuje. Jeśli antybiotyki są nieobecne, zarodniki kiełkują i rosną, co zmienia kolor na żółty. Jeśli w mleku obecne są antybiotyki, wzrost drobnoustrojów zostaje zahamowany, a próbka pozostaje niebieska.

Korzyści

  • Wykrywa wiele głównych klas antybiotyków: beta-laktamy, sulfonamidy, tetracykliny, makrolidy i aminoglikozydy
  • Wykrywa 29 leków przeciwdrobnoustrojowych na poziomie lub niższym niż MRL UE
  • Idealny do testowania dużych objętości
  • Łatwe: wystarczy dodać mleko i inkubować
  • Wyniki za 3 godziny
  • Wyniki odczytywane wizualnie lub za pomocą kolorowego skanera