Charm Cowside II test

Test Charm Cowside II  to test mikrobiologiczny  o szerokim spektrum, zwykle stosowany do badań przesiewowych surowego mieszanego i ultrapasteryzowanego mleka krowiego. Wykrywa wszystkie główne klasy antybiotyków: beta-laktamy, sulfonamidy, tetracykliny, makrolidy i aminoglikozydy. Wykryto jedenaście antybiotyków na poziomie lub poniżej bezpiecznego poziomu w USA, a 30 antybiotyków na poziomie lub poniżej MRL UE.

Każdy zestaw zawiera materiały na 20 lub 100 testów. Dodaj próbkę, inkubuj, a następnie porównaj kolor fiolki z kolorami wzorcowymi, aby uzyskać wynik.

Zestawy testowe Cowside II składają się z pojedynczych dołków serwisowych, które zawierają odmierzone przetrwalniki bakteryjne, pożywkę i wskaźnik pH. Początkowy kolor w studzience to niebieski/fioletowy. Do studzienki dodaje się mleko i inkubuje. W przypadku braku antybiotyków zarodniki kiełkują i rosną, co zmienia kolor na żółty lub żółto-zielony. Jeśli w mleku obecne są antybiotyki, wzrost drobnoustrojów jest zahamowany, a próbka dodatnia pozostaje niebiesko-fioletowa.

Korzyści

 • Wykrywa wszystkie główne klasy antybiotyków: beta-laktamy, sulfonamidy, tetracykliny, makrolidy i aminoglikozydy
 • Wykrywa 11 antybiotyków na lub poniżej bezpiecznego poziomu w USA
 • Wykrywa 30 antybiotyków na poziomie lub poniżej MRL UE
 • Zatwierdzony przez Nowozelandzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (NZFSA)
 • Idealny do testowania dużych objętości
 • Łatwe: wystarczy dodać mleko i inkubować
 • Wyniki po około trzech godzinach
 • Wyniki odczytywane wizualnie

Informacje prawne

 • Charm Cowside II wykrywa 11 antybiotyków na lub poniżej bezpiecznego poziomu w USA. Nie został oceniony przez Krajową Konferencję ds. Międzystanowych Przesyłek Mleka (NCIMS).
 • Charm Cowside II wykrywa 24 antybiotyki na poziomie MRL UE lub niższym.
 • Wytyczne Centralnego Laboratorium Referencyjnego (CRL) dostępne na żądanie.
 • Zatwierdzony przez Nowozelandzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (NZFSA)
 • Zatwierdzony przez Polski Instytut Weterynaryjny (PIWET)
 • Zatwierdzony przez Główny Inspektorat Weterynarii (Warszawa)
 • Zatwierdzony przez Państwowy Komitet Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy