Do Mascarpone

Opracowaliśmy produkty i technologie upraszczające produkcję. Dzięki specjalnie opracowanym składnikom możliwa jest standaryzacja śmietanki do produkcji mascarpone, zarówno w zakresie niezbędnego do utrzymania stałej technologii komponentu białkowego, jak i delikatnej denaturacji na gorąco.

Standaryzacja białek

LACFOOD 200
LACFOOD 200 to wyselekcjonowany preparat białek mleka dla przemysłu spożywczego.

LACFOOD MW
LACFOOD MW to koncentrat białek mleka. Prezentuje bardzo wysoką funkcjonalność białkową.

LACFOOD 240
LACFOOD 240 to wyselekcjonowany preparat białek mleka dla przemysłu spożywczego.

LACFOOD 250
LACFOOD 250 to wyselekcjonowany preparat białek mleka dla przemysłu spożywczego.

LACFOOD 300
LACFOOD 300 to wyselekcjonowany produkt białkowy z mleka dla przemysłu spożywczego, specjalnie wzbogacony w zawartość globulin, zagęszczony i suszony rozpyłowo.

Standaryzacja soli mineralnych

SALI MIX MAC
SALI MIX MAC to substancja pomocnicza stosowana w przemysłowym przetwarzaniu surowców spożywczych. SALI MIX MAC to granulowany proszek, o białym zabarwieniu, hydroskopijny. SALI MIX MAC służy do zrównoważenia soli mineralnych w śmietanie do produkcji Mascarpone. Dzięki całkowitej neutralizacji jonów i osiągnięciu właściwej wartości pH uzyskuje się delikatny i doskonały poziom denaturacji Mascarpone o właściwej lepkości.