WaterGiene

Charm WaterGiene służy do testowania sanitacji wody, w tym wody CIP, wody do płukania i wody chłodzącej. WaterGiene mierzy czystość wody w 20 sekund, mierząc całkowite ATP. Wysokie poziomy ATP wskazują, że w wodzie obecne są mikroorganizmy, żywność i inne substancje biologiczne.

Jakość wody jest mierzona przez zanurzanie i obracanie wacika WaterGiene w próbce wody lub przez przetarcie opłukanej powierzchni.

WaterGiene jest używany przez zakłady przetwórstwa spożywczego do testowania wody technologicznej, rur i zbiorników/silosów. Szpitale i centra chirurgiczne używają WaterGiene do sprawdzania czystości sprzętu.

Korzyści

  • Wyniki w 20 sekund
  • Umożliwia natychmiastową naprawę
  • Dokładne odczyty z luminometrem novaLUM