Home 5 Żywienie zwierząt 5 Probiotyki

Probiotyki

Probiotyki (gr. pro bios – dla życia), czynnościowa żywność – podawane doustnie wyselekcjonowane kultury bakteryjne, najczęściej bakterie kwasu mlekowego (Lactobacillus), których zadaniem jest korzystne dla zdrowia działanie w przewodzie pokarmowym, poprzez immunomodulację oraz utrzymanie prawidłowej flory fizjologicznej.

Oferujemy:

  • Pediococcus Acidilactici 500 miliardów /g
  • Lactobacillus Plantarum 500 miliardów /g
  • Lactobacillus Casei 250 miliardów /g
  • Enterococcus Feacium 500 miliardów /g

KULTURY PROBIOTYCZNE

Kultury probiotyczne narodziły się w wyniku ciągłych badań S.C.A nad składnikami odpowiednimi dla śródziemnomorskiej tradycji mleczarskiej. Mają one na celu dążenie do smaku i rzeczywistego doskonalenia technologii żywności i pasz, wychodząc naprzeciw lokalnej tradycji i procesowi produkcji.
Wszystkie kultury są wybrane z S.C.A. gromadzenie szczepów i utrzymywanie niezwykłych funkcji i funkcji.

Główne cechy

SCA oferuje szeroką gamę związków kultur, specjalnie opracowanych do stosowania w żywności i paszach.
Nasz proces produkcyjny i ścisła współpraca z Instytutem Mikrobiologii Uniwersytetu w Piacenza sprawiają, że aktywność naszych kultur nie jest zakłócona w stosunku do konkurencji. Wysoka wydajność naszych jednostek aktywności (UA) zapewnia najlepszą wydajność przy niższych dawkach kultur w produkcji.

Dostosowywanie

SCA opracowuje specjalne produkty na żądanie.
Dzięki kolekcji szczepów i zespołowi inżynierów żywności S.C.A. produkty są budowane i ulepszane, aby sprostać zapotrzebowaniu klientów na rozwiązania „szyte na miarę”.
Z ponad 30-letnim doświadczeniem jako konsultanci w branży mleczarskiej, S.C.A. jest zaangażowana w przeprowadzanie badań i doradztwo dla swoich klientów.

SERIA PROBIOTYKÓW

Lactobacillus casei LC18
Pochodzenie: mleko i produkty mleczne ATCC334
Identyfikację taksonomiczną uzyskano przez sekwencjonowanie genu 16S rRNA i specyficzne dla PCR gatunki. Szczep typowano stosując techniki RAPD-PCR i REP-PCR. I beztlenowy, Gram-dodatni, szczep LC18 jest opcjonalnie heterofermentatywny mikroorganizm i wytwarza kwas L-mlekowy metabolizując węglowodany w procesie fermentacji.

Lactobacillus plantarum LPB22
Pochodzenie: kiszonka paszowa LMG 13556
Identyfikację taksonomiczną uzyskano przez sekwencjonowanie genu 16S rRNA i specyficzne dla PCR gatunki ze starterami zaprojektowanymi dla genu recA. Szczep typowano stosując techniki RAPD-PCR i REP-PCR.
Beztlenowy, Gram-dodatni, LPB22 jest opcjonalnym mikroorganizmem heterofermentacyjnym i wytwarza kwas DL-mlekowy wychodząc z fermentacji węglowodanów.

Pediococcus acidilactii
Pochodzenie: mleko i produkty mleczne ATCC 8042
Główne cechy charakterystyczne Rodzaj kwasu mlekowego: DL
Optymalna temperatura rozwoju: 37-40°C
Metabolizm: homofermentacyjny 38-44% (G+C) DNA: pozytywny
Rozwój w obecności 6,5% NaCl: Rozwój przy pH 7,5: pozytywny Hydroliza argininy: pozytywny
Typ peptydoglikanu: L-Lys-L-Ala-D-Asp
Blokuje patogeny i szkodliwe bakterie.

Enterococcus faecium
Pochodzenie: ser tradycyjny NCIMB 10415
Szczep nie jest modyfikowany genetycznie (GMO) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE. Szczep wyizolowano z matryc pochodzenia naturalnego.
Surowce użyte do produkcji są wolne od GMO zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 i rozporządzeniem (WE) nr 1830/2003.

JAKOŚĆ

Metale ciężkie:
Pb (ołów) < 1 ppm
Hg (rtęć) <0,03 ppm Cd (kadm) <0,1 ppm
Poziom metali ciężkich jest kontrolowany na podstawie właściwości surowców. Kontrola na miejscu jest przeprowadzana na końcowym rozruszniku kultury.

Kontrole mikrobiologiczne:
Bacillus cereus <100 CFU/g
Gronkowce koagulazo-dodatnie <10 CFU/g Enterobacteriaceae <10 CFU/g Escherichia coli <1 CFU/g
Listeria monocytogenes Nie wykryto w 25 g drożdży i pleśni <10 jtk/g
Salmonella spp Nie wykryto w 25 g

* Parametry analizowane na podstawie pobranych próbek