Home 5 Żywienie zwierząt 5 Prebiotyk

Prebiotyk

NATURALNE ROZWIĄZANIE

Rozwiązanie zwiększające wydajność i bezpieczeństwo w produkcji zwierzęcej

 • Garlicon to dodatek smakowy do stosowania w paszach dla zwierząt jako środek konserwujący oraz zamiennik antybiotykowych stymulatorów wzrostu.
 • Garlicon poprawia stan zdrowia oraz parametry produkcji zwierzęcej.
 • Składniki aktywne preparatu Garlicon obejmują związki siarki organicznej wyizolowane z czosnku, cebuli i pora. Te związki aktywne posiadają doskonałe właściwości przeciwdrobnoustrojowe.
 • Garlicon w porównaniu z innymi ekstraktami z czosnku jest:
  – stabilny,
  – standaryzowany,
  – identyfikowalny.
 • Garlicon także:
  – posiada wysoką odporność na temperaturę,
  – posiada gwarancję kontroli jakości,
  – jest dostępny w postaci ciekłej i stałej o różnych stężeniach.

Zalety stosowania preparatu Garlicon

 • Opłacalne rozwiązanie, zapewniające zdrowie zwierząt i wydajność.
 • Wysoka skuteczność w redukcji obecności chorobotwórczych bakterii, pleśni, pasożytów oraz wirusów.
 • Wyższa zdolność zwierzęcia do obrony przed patologicznymi procesami w układzie oddechowym i pokarmowym.
 • Możliwość dodawania do wody pitnej lub pasz, w tym nawet produktów ekstrudowanych.

Gama produktów

 • Dodatek smakowy wykonany z ekstraktów czosnku i cebuli
 • Produkt do nebulizacji w powietrzu i odkażania obiektów w obecności zwierząt
 • Dodatek smakowy odstraszający owady

Dane techniczne

 1. Wyniki i działanie w badaniach „in vitro”.
 2. Zastosowanie u drobiu
  a. Skuteczność zwalczania drobnoustrojów „in vivo”.
  b. Naturalny efekt stymulatora wzrostu.
  c. Przeciwdziałanie kokcydiom.
 3. Zastosowanie u trzody chlewnej
  1. Działanie przeciwdrobnoustrojowe preparatu Garlicon, skuteczne w walce z patogenami występującymi w hodowli trzody chlewnej.
  2. Garlicon w fazie startowej.
  3. Działanie przeciwzapalne.
 4. Zastosowanie u przeżuwaczy.
  1. Skuteczność zwalczania drobnoustrojów „in vivo”.
  2. Przeciwdziałanie bakteriom metanogenicznym.

Przeciwdrobnoustrojowe działanie preparatu Garlicon

Salmonella enterica subsp. enterica –MIC 90 /MBC 90 (µl/ml)
Typhimurium (28)
Rissen (10)
Derby (7)
O:4[5],12:i:- (8)
Anatum (3)
Enteritidis (5)
Newport (1)
London (1)
Kapemba (1)
Cholerasuis (1)
Wyniki globalne
2,5 / 5
1,25 / 2,75
2,5 / 5
1,67 / 2,5
2,5 / 5
2,25 / 4,1
1,25 / 1,67
1,25 / 1,67
1,25 / 1,67
1,25 / 1,67
2,5 / 5
* Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet z León (Hiszpania)
Campylobacter spp. (50 wyizolowanych)MIC90/MBC90 (µl/ml)
Campylobacter coli (18)
Campylobacter jejuni (25)
Campylobacter upsaliensis (8)
Wyniki globalne
50
50
50
50
Escherichia coli (20 wyizolowanych)MIC90/MBC90 (µl/ml)
Wyniki globalne0,25 / 0,5
* Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet z León (Hiszpania)
GARLICONPTSPTSO
S. Intermedius (izolowane od psa) (9)
S. aureus (izolowane od człowieka) (77)
Staphylococcus spp. (wyniki globalne) (86)
Wrażliwe na metycylinę (MSSA) (izolowane od człowieka) (35)
Wrażliwe na metycylinę (MRSA) (izolowane od człowieka) (42)
P. aeruginosa (izolowane od człowieka) (28)
Pasteurella multocida (izolowane od trzody chlewnej) (16)
Brachyspira hyodysenteriae (izolowane z 47 pól)
0,262/0,348
1,67/2
1,67/2
1,67/2
1,67/2
1,919/2,5
0,125/0,4
12,5/100
0,565/0,63
0,36/1
0,36/1
0,25/1
0,36/1
2,5/5
0,175/0,35
12,5/100
0,186/0,25
0,25/0,313
0,25/0,313
0,25/0,313
0,214/0,312
0,63/1,67
0,05/0,1
6,25/400
MIC90/MBC90
(µl/ml)
MIC90/MBC90
(µl/ml)
MIC90/MBC90
(µl/ml)
* Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet z León (Hiszpania)

Krzywa dawek śmiertelnych

Skuteczność preparatu Garlicon (60 ppm) w ograniczaniu liczby Salmonella thyphimurium

Czas (w godzinach)

* Badanie przeprowadzone przez Instytut Żywienia Zwierząt (Animal Nutrition Institute). CSIC (Hiszpania)

Działanie in vitro na mikrobiotę

Garlicon wpływa modulująco na mikroflorę jelitową trzody chlewnej. Badania wykazały całkowitą eliminację enterobakterii oraz poważne zmniejszenie liczby Clostridium przy stężeniu preparatu Garlicon 500 ppm. Dodatkowo wzrosła liczba Lactobacillus spp oraz Bifidobacterium spp.

* Badanie przeprowadzone przez Instytut Żywienia Zwierząt (Animal Nutrition Institute). CSIC (Hiszpania)

Przeciwpleśniowe działanie preparatu Garlicon

Metoda dyfuzji w żelu agarowymOtoczka zahamowania
wzrostu (mm)
Otoczka zahamowania
wzrostu (mm)
Szczep
Candida magnoliae
Candida krusei
Candida parapsilosis
Cryptococcus spp.
Aspergillus niger
Aspergillus flavus (wytwarza aflatoksynę B1)
Aspergillus flavus (wytwarza aflatoksynę B2)
100 ppm
38
29
17
22
35
20
22
50 ppm
30
18
15
20
29
16
18
* Badanie przeprowadzone przez DMC Research Center. CSIC (Hiszpania)

Przeciwdrobnoustrojowe działanie preparatu Garlicon

Obraz mikroskopowy (x1000) zmniejszenia liczby komórek Z.balli po narażeniu na różne stężenia preparatu Garlicon. A) Kontrola, B) 250 ppm przez jedną godzinę C) 1000 ppm przez jedną godzinę.

* Badanie przeprowadzone przez DMC Research Center. CSIC (Hiszpania)