Na czym polega charm MRL Test?

Nasza firma tomlab.pl specjalizuje się w zakresie szeroko pojętej analityki mleka, która ma na celu analizę składu mleka. Na podstawie analizy składu mleka określa się jego przydatność do spożycia, zawartość procentową poszczególnych składników niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Daje to również możliwość wykluczenia w produkcie obecności szkodliwych substancji, mocznika, chlorku i drobnoustrojów. W tym celu wykonuje się szereg testów gwarantujących bardzo wysoki poziom wykrywalności zgodny z normami Unii Europejskiej. Jednym z proponowanych przez nas testów o najlepszej skuteczności jest charm MRL Test.

Jak wygląda badanie wykonywane za pomocą Charm MRL Test?

Charm MRL Test jest metodą immunoreceptorową, oznacza to, że w danej metodzie wykorzystywana jest  technologia przepływu bocznego. Próbki mleka pobierane do badania, umieszczane są następnie w inkubatorze i za pomocą specjalnego paska testowego w probówce z mlekiem. Inkubacja trwa około 10 minut. Po tym czasie otrzymujemy wynik, interpretacja polega na porównaniu zabarwienia paska testowego z dołączoną do testu legendą. Kolor jest oznacznikiem występowania danej substancji w próbce.

Gdzie stosuje się Charm MRL Test?

Metodę wykorzystująca charm MRL Test stosuje się w celu wykrycia obecności określonej grupy niepożądanych substancji, takich jak antybiotyki, do których należą beat-laktamy oraz tetracykliny. Dzięki zastosowaniu tego testu można określić czy dana substancja jest obecna w składzie mleka lub produktów mleko pochodnych i jednocześnie zapewnić oferowanym przez siebie produktom najwyższą jakość zgodną z unijnymi normami. Charm MRL Test stosuje się w celu wykluczenia również aflatoksyny, rodzaju mykotoksyn wytwarzanych przez grzyby; ß-laktamów z grupy laktamów, będącymi składnikiem wielu antybiotyków, które są zakazane w Unii Europejskiej i za stosowanie ich i ich obecność w produktach spożywczych grożą wysokie kary pieniężne. Charm MRL Test pozwala też na wykluczenie wcześniej wspomnianych tetracyklin z grupy antybiotyków hamujących biosyntezę białka w komórkach bakteryjnych.

Jak wykonuje się charm MRL Test

Charm MRL Test wykonywany jest dzięki przenośnemu urządzeniu IROSA®, które jest połączeniem czytnika z inkubatorem. Za jego pomocą możliwe jest odczytanie wyniku w strefie odczytu. Wynik jest możliwy do odczytania dzięki paskowi testowemu wchodzącemu w reakcję z barwnikami. Stosowane w tej metodzie barwniki zabarwiają z różną intensywnością pasek testowy, pozwalając interpretującemu na odczytanie wyniku.

Wróć do bloga