Jakie zastosowanie mają testy ATP w przemyśle nabiałowym?

Prowadzenie przetwórstwa nabiałowego wymaga zachowania bardzo wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny. Znaczenie takiej dbałości podkreślają m.in. specjalistyczne raporty, które donoszą, że każdego roku odnotowywane są liczne przypadki zatruć, wywołanych przez nieznane dotąd szczepy patogenów. Kluczowe znaczenie ma więc wykorzystywanie nowoczesnych metod pozwalających na sprawdzenie jakości surowców, a także higieny wykorzystywanych urządzeń i powierzchni roboczych. Aby upewnić się, że produkcja jest w pełni bezpieczna, a końcowy produkt będzie wyróżniał się wysoką jakością, stosowane są m.in. testy mikrobiologiczne, takie jak bioluminescencyjna metoda oznaczania ATP. Czym charakteryzuje się ta metoda? I jakie ma zastosowanie w przemyśle nabiałowym? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. 

Testy ATP – jakie mają zastosowanie w przemyśle nabiałowym?

ATP, czyli Adenozyno-5-trifosforan to nukleotyd zbudowany z adeniny, rybozy i trifosforanu. Wykorzystywany jest przez komórki jako uniwersalny nośnik energii koniecznej do przebiegu wielu biochemicznych reakcji endoergicznych. Jeśli zostanie on odkryty na danej powierzchni oznacza to, że znajdują się na niej żywe organizmy, mogące stanowić zagrożenie dla prawidłowego przebiegu procesu produkcyjnego. Aby uniknąć zagrożeń, wykorzystywane są różne metody wykorzystujące technikę wysokosprawnej chromatografii cieczowej – najpopularniejszą opcją jest metoda bioluminescencyjnego oznaczania ATP. Rozwiązanie to stosowane jest już od lat 80. ubiegłego wieku, jednak nie traci swojej popularności.

Jakie korzyści dają nam testy ATP? Przede wszystkim pozwalają na przeprowadzenie szybkich, ale dokładnych i korzystnych cenowo testów, które gwarantują bezpieczne warunki dla procesu produkcyjnego. Rozwiązanie to jest szybkie i proste. Kolejne kroki, które należy podjąć to:

Testy ATP – gdzie szukać profesjonalnych rozwiązań?

Jeśli szukasz wysokiej jakości rozwiązań, które pozwolą Ci zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa w zakładzie przetwórstwa mlecznego, sprawdź naszą ofertę. Proponujemy m.in. badania PocketSwab Plus, czyli testy ATP na obecność mikroorganizmów i pozostałości organicznych na badanej powierzchni. To wysokiej jakości produkty, które dają wiarygodny, ale szybki wynik. 

Należy pamiętać, że testy PocketSwab Plus powinny być wykonywane w stabilnej temperaturze pokojowej, a po pobraniu próbki konieczne jest przechowywanie ich w warunkach chłodniczych i to nie dłużej niż sześć godzin od momentu rozpoczęcia całej procedury.

Warto podkreślić, że nasze testy:

Wróć do bloga