Jak dbać o czystość powietrza w zakładach przetwórstwa mlecznego?

Zanieczyszczone powierzchnie mogą mieć negatywny wpływ na produkowane w danym zakładzie przetwory mleczne, a w skrajnych przypadkach skutkować wysokimi karami dla zakładu lub nawet jego zamknięciem. Dlatego poza restrykcyjnymi przepisami prawa w życie wszedł także Europejski Przewodnik Dobrych Praktyk Higienicznych dla zakładów przetwórczych, który wskazuje, na co powinny zwracać szczególną uwagę osoby przebywające w zakładzie.

Higiena powierzchni

O zasady higieny przetwórcy powinni dbać już na etapie projektowania i budowy zakładu. Na zachowanie higieny ma wpływ przemyślany rozkład pomieszczeń, a także wykończenie: gładkie posadzki, ściany, okna. W celu zachowania higieny pracownicy mający kontakt z żywnością powinni poruszać się po zakładzie w specjalnych strojach i butach. Bardzo ważne jest częste mycie przez nich rąk, kobiety nie powinny mieć polakierowanych ani sztucznych paznokci. Pracownicy powinni przechodzić regularne szkolenia dotyczące zasad higieny panujących w danym zakładzie. Muszą oni wiedzieć, jak i czym myć poszczególne zabrudzenia na urządzeniach, aby było ono skuteczne.

Testy czystości dla zakładów mleczarskich

Jednymi z nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest dokładne zbadanie danej powierzchni, są nasze testy czystości dla zakładów mleczarskich. Testy ATP, takie jak PocketSwab Plus to proste w użyciu patyczki, na które pobiera się próbkę z danej powierzchni lub urządzenia. Próbkę umieszcza się w luminometrze, a ten, dzięki wykorzystaniu efektu bioluminescencji, pokazuje wynik badania w ciągu kilkunastu sekund. Dzięki temu urządzeniu można zbadać też obszary poddane bezpośredniemu działaniu promieniowania UV, a także ocenić skuteczność mycia (korzystając z testów WaterGiene). Urządzenie jest przenośne, pozwala więc na zbadanie różnych próbek i ich późniejszą analizę  przy komputerze. Dzięki bezzwłocznemu otrzymaniu wyników, na nieprawidłowości można zareagować natychmiast i zmobilizować zespół do dokładniejszego przestrzegania wymagań HACCP.

Wróć do bloga