Wychodzimy z badaniem …

Mając na uwadze zwiększenie dostępności badań mleka na pozostałość antybiotyków w mleku, Spółdzielnia Mleczarska ” Mlekpol” wraz z firmą Tomlab K. Tomera Sp.k., informują, że zostaną otwarte punkty badania mleka, gdzie każdy dostawca będzie mógł poddać analizie próby mleka pod kątem obecności antybiotyku. Punkty będą otwierane suskcesywnie na całym terenie działania Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol”.