Peel Plate EC

Peel Plate EC (E.coli oraz Coliformy) test, wykorzystuje tradycyjne EC podłoża z barwną produkcją enzymatycznych substratów oraz 24 godzinną inkubacją. Coliformy wytwarzają łatwe do interpretacji czerwone kolonie i nie wymagają dodatkowych czynności potwierdzających. Większości E.coli wytwarza niebieskie/purpurowe kolonie. Ilościowa metoda jest stosowana do oznaczania ogólnej ilości coliform, sumy coliform oraz E.coli w produktach mleczarskich przy inkubacji w temperaturze 32⁰C. Metoda wykryje E.coli z coliform w mielonej wołowinie, żywności, wymazach środowiskowych, wodzie przy 35⁰C inkubacji.

 

 

EC-HVS wersja jest dostępna dla zwiększonej objętości prób, wynoszącej 5 ml.

Peel Plate AC wykorzystuje standardową formułę płytkową z produkującym czerwień TTC enzymatycznym substratem.

Peel Plate HET (heterotrophic plate count) przeznaczony do badania wody, wykorzystuje R2A formułę.