Peel Plate AC

Peel Plate AC służy do wykrywania i oznaczania liczby bakterii tlenowych w mleczarstwie, produktach spożywczych oraz próbkach wody. Próbka lub ekstrakt próbki naniesiony jest i inkubowany przez 48 godzin w 32°C dla produktów mlecznych i 35°C dla innych produktów. Peel Plate AC przeznaczony jest dla laboratoriów mikrobiologicznych, ale może być również wykorzystywany przez farmerów, przetwórców mleka i magistrat wodny. Czułość metody jest większa niż 1 CFU/mL badanej próbki. Zakres ilościowy to 25 do 250 CFU/mL.

Przeznaczenie Peel Plate AC:

  • płynne produkty mleczne
  • stałe produkty mleczne
  • jajo płynne
  • mięso mielone
  • wymaz z tuszy
  • wymaz środowiskowy

Opcjonalny czytnik Peel Plate Reader:

  • Włóż wykonaną płytkę do czytnika Peel Plate Reader. Wciśnij sample identity lub verify bar code identity.
  • Wciśnij ENTER a ilość CFU/mL będzie wyświetlona i zapisana w pamięci z datą/czasem . Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi czytnika Peel Plate Reader.