Czytnik do testów na antybiotyk – EZ

Charm® EZ to system zaprojektowany specjalnie do stosowania z paskami testowymi Charm ROSA®. Charm EZ jest czytnikiem spektrofotometrycznym do testów na antybiotyk w mleku. Wyniki są interpretowane w oparciu o skalę liczbową i są przechowywane w pamięci systemu Charm EZ. Dane mogą być drukowane, wyświetlane na ekranie systemu Charm EZ lub pobierane do systemu komputerowego w czasie rzeczywistym lub po analizie.