Jak dbać o czystość mleka?

Mleko to życiodajny napój, który odgrywa bardzo ważną rolę w codziennej diecie człowieka, a zwłaszcza w pierwszym okresie życia pozapłodowego. Skład bogaty w białko, wapń, potas, magnez i wiele innych minerałów oraz witamin wpływających korzystnie na nasze zdrowie powoduje, że chętnie pijemy je przez całe życie. Skoro mleko na dobre gości w naszym codziennym menu, powinniśmy zatroszczyć się o to, aby pochodziło ze sprawdzonych źródeł i wykazywało jak najwyższy poziom czystości, który zależy już od przebiegu wczesnych etapów produkcji.

Czystość powierzchni i urządzeń udojowych

Analizę zagadnienia dotyczącego czystości mleka należy rozpocząć już na etapie udoju. Brak higieny podczas pozyskiwania mleka w oborach, rzadko wymieniana ściółka oraz brak sterylności urządzeń do poboru mleka od krów mogą powodować rozwój bakterii i drobnoustrojów w mleku. Aby zapewnić jak największą czystość mleka, należy pamiętać o montażu dozowników z płynem do mycia i dezynfekcji rąk blisko stanowisk pracy w oborach, odzieży ochronnej dla pracowników, częstej wymianie ściółki, czyszczeniu strzyków odpowiednimi środkami dezynfekującymi oraz myciu wymion przed każdym udojem. Po udoju mleko powinno zostać niezwłocznie przeniesione do pomieszczenia przystosowanego po przechowywania mleka surowego oraz schłodzone do temperatury 8 stopni, jeśli odbiór odbywa się tego samego dnia lub 6 stopni, gdy następuje kolejnego dnia.

Testy czystości

Badanie czystości powierzchni może odbywać się również poprzez różnego rodzaju testy wykonywane przy zastosowaniu urządzeń analitycznych. Można dzięki nim zmierzyć dokładną zawartość bakterii, drobnoustrojów i antybiotyków w mleku. Do monitorowania stanu higieny stanowisk pracy i urządzeń stosowanych przy poborze mleka oraz badania skuteczności mycia i dezynfekcji pomieszczeń będących w kontakcie z surowym mlekiem, służą luminometry. Testy polegają na pobraniu wymazu na patyczek i pomiarze zanieczyszczenia dzięki efektowi bioluminescencji, czyli świeceniu żywych organizmów podczas rozkładu nukleotydu ATP.

Wróć do bloga